Aptaujas rezultātu analīze

Aptaujā piedalījās tikai 14 respondenti. Aptaujas rezultāti nav reprezentatīvi, taču dod ieskatu mūsdienu bioloģiskās daudzveidības zinātnes problēmās.


Biotopu un ekoloģiskie procesu izpēte (12 viedokļi)
ekosistēmu ekoloģija, dabiskie procesi saimnieciskās darbības un citas dabas apsaimniekošanas ietekme bioloģisko daudzveidību (no gēniem līdz ainavām), BD kritēriju un indikatoru tālāka attīstība


Sugu izpēte (5 viedokļi)
mazāk faunistisku pētījumu, vairāk sugu ekoloģijas pētījumu

 Informācija (3 viedokļi)
informācijas sistēmas pilnveidošana un pieeja datiem

Nepietiekams zinātnes finansējums (14 viedokļi)
Sekas: nepilnīgi pētījumi, nepietiekams materiāli tehniskais nodrošinājums, smadzeņu “aizplūšana”, speciālistu trūkums un rekrutēšanās grūtības

Speciālistu trūkums (8 viedokļi)

Sadarbības trūkums starp zinātniekiem un politiķiem (7 viedokļi)
zinātniskā viedokļa trūkums lēmumu pieņemšanā politiķu “Eiropas” intereses ir prioritārākas nekā nacionālās nepilnīga datu un informācijas apmaiņa


Sadarbības trūkums starp zinātniekiem (4 viedokļi)
pētījumu izolācija nav vienotas stratēģijas nav aptverti visi BD līmeņi

Izpētes koordinācija un sadarbība (14 viedokļi)
Vienota stratēģija un vadība lieli sadarbības, starpdisciplināri projekti nevis mazi, saskaldīti, zinātnieku un projektu konkurss, valsts politikas atbalsts, visu līmeņu sadarbība

Atbilstošs finansējums (8 viedokļi)

LZP, LVAF, ES naudas un dažādi veidi to iegūšanai

Pētījumu virzieni (6 viedokļi)
esošos pētījumus jāturpina, jāplašina no gēnu līdz ainavas līmenim jāpadara vispusīgākus, jāuzlabo informācijas apmaiņa

Monitoringa pilnveidošana (2 viedokļi)

Pētījumi un sabiedrība (2 viedokļi)
pētījumu rezultātu izplatīšana lietotājiem stiprināt reģionālo un NVO zinātni

Pētījumi un izglītība (2 viedokļi)
mērķtiecīga izglītība universitātēs

 

Finansiāls atbalsts (10 viedokļi)
finansēšanas mehānisma sakārtošana, mērķtiecīga finansēšana – valsts pasūtījums valsts, ministriju, LVAF budžeta palielināšana pētījumiem, ārzemju finansējuma mērķtiecīga izmantošana

Likumdošanas pilnveidošana dabas aizsardzībā (3 viedokļi)
netieši saistīta ar zinātnes finansējumu

 

Sadarbība ar zinātniekiem (6 viedokļi)
lēmumu balstīšana uz zinātnieku viedokļa pētījumu pasūtīšana zinātniekiem līdzdalība pētījumos (paraugošana, dati un tml.)


Jāpaaugstina kvalifikācija (4 viedokļi)
pamatotu lēmumu pieņemšanaiIevērojama loma (12 viedokļi)
būtiska loma Latvijas zinātnē (LDF, LOB. LEB): labāka informācijas apmaiņa strādā profesionāli, elastīgi, aktīvi projektu piesaistīšanā, saistība starp zinātni un praksi, darbība aptver visu Latviju

 


Save Target AS...lai saņemtu dokumentu Dokumenta WORD versija

go_top

 

@2004 Latvijas Universitāte, Design by cyberic@inbox.lv